Od 1995 roku podstawową produkcją Agropianu jest wykonywanie elementów wentylacji do obiektów inwentarskich oraz gospodarczych dla utrzymania odpowiedniego mikroklimatu.

Shutters for fans

For fans with a diameter of 500 to 700 mm

Capacity: max 20,000 m3 / h

The performance depends on the technical parameters of the fan.

Made of polyurethane foam.
Scroll to Top