WLOTY POWIETRZA Z PS

Wlot powietrza PS1 mały

o wymiarach 550×260 mm

Wlot powietrza PS2 duży

o wymiarach 860×350 mm

Scroll to Top